dışticaret
Resim

Kütüphanemiz

Türk Dışticaret Vakfı Kütüphanesi 2008 yılı Kasım ayında kullanıma açılmıştır. Kütüphanede;

  • Dışticaret (İhracat ve ithalat; gümrük işlemleri; uluslararası bankacılık işlemleri; standartlar; ticari yazışmalar ve dışticaretle ilgili benzeri genel nitelikli konular);
  • Ticaret Hukuku ve ilgili diğer hukuk dalları (Yasalar dahil olmak üzere);
  • Avrupa Birliği;
  • Genel işletme ve ekonomi;
  • Ekonomi tarihi;
  • Pazarlama;
  • Girişimcilik;
  • Liderlik-Yöneticilik;
    ile ilgili kitaplar yer almaktadır.
Kütüphanenin kitap ve doküman portföyü belli periyodlarla geliştirilmeye devam edilmekte olup; bugünkü haliyle, özellikle dışticaret alanında inceleme ve araştırma yapan; proje, etüd ve tez hazırlayan, başta öğrenciler olmak üzere, tüm ilgililerin yararlanacağı düzey ve çeşitlilik sunmaktadır.

Ayrıca, kütüphaneden yararlananlara, talep edildiği takdirde, Vakıf uzmanları tarafından temel düzeyde mesleki danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Kütüphanede kablosuz internet imkanı yanında kullanıma hazır bilgisayar da mevcuttur.

Çalışma saatleri: Hafta içi hergün 09.30-17.30