ingilizce
Resim

Önsöz

İkinci Dünya Savaşını takiben çöken dünya ekonomisini ayağa kaldırmak ve yeni bir dünya düzeni kurmak amacıyla başlatılan müzakereler öncelikle GATT (Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları) ile ilk meyvelerini vermiş, izleyen yıllarda yeni müzakere turları ve en sonunda Uruguay round ismini taşıyan kapsamlı müzakereler sonucunda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1995 yılı başında kurularak faaliyete geçmiştir. Ülkemiz de DTÖ’nün kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Ulaşım ve iletişim imkânlarının Dünyamızı küçülttüğü çağımızda DTÖ mal, hizmetler ve fikri haklar ticaretini düzenleyen kurallar koyan, denetleyen ve ihtiyaçları çözen bir platform olarak Dünya ticaretinin düzenli bir şekilde yürütülmesine ve gelişmesine çok önemli katkı yapmaktadır. Dünya ticareti önündeki engeller yıkılırken, artan değişim trafiğinin ve bu alanda yoğunlaşan ilişkilerin zaman zaman ihtilaflara da yol açabileceği düşünülerek ihtilafların çözülmesi konusu da DTÖ bünyesinde sisteme bağlanmıştır.

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap ülkemiz açısından da önem arzeden bu konunun ayrıntılı olarak ele alındığı ilk yayın olmaktadır. Akademisyenlere olduğu kadar uygulamacılara da ışık tutacak bu kitabı titiz bir çalışma ile hazırlayarak Vakfımız tarafından yayınlanması arzusunda bulunan değerli meslektaşım Sayın Özden GÜLVEREN AERTS’e teşekkürlerimizi sunuyor, kitabın yararlananlara ihtilafsız bir dünyada fayda sağlamasını diliyorum.


Ertuğrul ÖNEN
Türk Dışticaret Vakfı ve
Dünya Türk İşadamları Vakfı
Başkanı

(Kitabın Vakfımızdan temini mümkündür.)