dışticaret
Resim

Made In Turkey Dergisi

TDV Başkanı Ertuğrul Önen’in Made in Turkey Dergisi’nin ilk sayısında yayımlanan yazısı

NİÇİN MADE IN TURKEY?


Türkiye son yıllarda ekonomisini döviz, faiz, kur, borç ve borsa kavramlarına kilitlenmiş yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı ekonomi sözlüğünden çıkartmış bir görünüm sergiliyor. Özellikle Kasım ve Şubat krizinden sonra bu eğilimin katlanarak ağırlık kazandığını üzülerek izliyoruz.
Ne oldu da dünya ekonomisinin parlayan yıldızı olan Türkiye bu sarmala girdi? Yatırımı, üretmeyi, ihracatı unuttu. Bırakın yeni yatırımlarla üretim potansiyelini genişletmeyi, mevcut kapasitelerini bile kullanmaz hale geldi.
İşsizliğin, geçim probleminin, gelecek karamsarlığının ve genel bir deyişle “umutsuzluğun” karabasan gibi üzerimize çöktüğü günler yaşıyoruz.
Peki kurtuluş? IMF reçeteleri mi? Asla değil.
IMF’nin görevi dünya mali sisteminin sağlıklı işleyişini temin etmektedir. Güçlüğe düşen her ülke gibi Türkiye’nin de bu işleyişin önünü tıkamasını önlemektir. Türkiye’nin borç servisi yapabilmesini sağlamaktır. Şüphesiz bizim için bu da gereklidir. Ancak kurtuluş için kesinlikle yeterli değildir.
Yeterlidir dememiz, her yıl yüzde 1,5 büyüyen genç Türkiye nüfusunun işsiz kalmasına, son krizde kişi başına GSMH’sı 2000 Dolar dolaylarına gerileyen Türkiye’nin fakirler liginde yer almasına kayıtsız kalmaktır. Yatırımsız, üretimsiz, ihracatsız ve sonuçta iddiasız bir Türkiye demektir.
Bu kadere razı değiliz. IMF’nin yapacaklarının yanında bu ülke insanlarının ve girişimcilerinin de yapacakları vardır. Biz buna inanıyoruz ve bunun için “MADE IN TURKEY” diyoruz. Yeniden üretimi ve Türk Malı imajını bayrak yapan bir anlayış ve misyon ile bu dergiyi çıkartmaya karar verdik.
Ancak geçmişin yerli malı haftası muhafazakârlığını taşımıyoruz. Tam rekabete detaylı liberal ekonomiye olan inancımızla globalleşmeye taraftarız. 10 milyon nüfuslu Belçika 250 milyar Dolar GSMH ve 178 milyar Dolar ihracat, 15 milyon nüfuslu Hollanda 378 milyar Dolar GSMH ve 200 milyar Dolar ihracat, yalnızca 3,6 milyon nüfuslu bir şehir devlet olan Singapur 85 milyar Dolarlık GSMH ve 110 milyar Dolarlık ihracat büyüklüklerine ulaşırken, 65 milyonluk Türkiye’nin 160 milyar Dolarlık bir GSMH büyüklüğü ile halen 30 milyar Dolarlık bir ihracat büyüklüğünü bile yakalayamamış olmasının ezikliğini taşıyoruz. Ancak yılgınlığa gerek olmadığını düşünüyoruz ve Türk Malının kendi iç piyasasında ve dış piyasalarda başarıyla rekabetçi olarak “MADE IN TURKEY” damgasını taşıması için çalışmaya başlıyoruz.
Dergimiz yatırım, ihracat, ithalat, teşvik gibi siz girişimcilerimizi yakından ilgilendiren konuları pratik bir yaklaşımla ele alarak, günlük çalışma yaşamınızda gereksinim duyduğunuz bu bilgi ve değerlendirmeleri güvenilir ve yol gösterici bir tarzda size aktaracaktır.
Dış ticaretimizin sektöre mal olmuş Duayenlerini, Vizyonel yaklaşımları ile yoktan var olan yıldızlarını, seçkin fiyatlarını dergimiz aracılığı ile daha yakından tanımak ve deneyimlerinden yararlanmak imkanını bulacaksınız.
Tüm girişimcilerimizi, başlattığımız ve dergimize adını verdiğimiz bu güç birliğine katılmaya, bizimle birlikte ve destek olmaya davet ediyoruz.

ERTUĞRUL ÖNEN
Ocak 2002

Dergi 2002 yılının Ocak ayında 2 aylık bir periyodik olarak yayın hayatına başlamıştır. Dışticaret sektörünün ilk ihtisas dergisi olma özelliğine sahiptir.2004 yılından itibaren Dünya Türk İşadamları Kurultaylarında "Özel Sayı" olarak yayınlanmaktadır.
Kapak fotoğraları aşağıda bulunan eski sayıların Vakfımızdan temini mümkündür.

Sayı 9 Mayıs HAziran 2003

Sayı 12 Kasım Aralık 2003

Sayı 5 Eylü Ekim l2002

Sayı 7 Ocak Şubat 2003

VI.Kurultay Özel Sayısı 2006

Sayı 11 Eylül Ekim 2003

Sayı 3 Mayıs Haziran 2002

Sayı 2 Mart Nisan 2002

Sayı 1 Ocak Şubat 2002

Sayı 4 Temmuz Agustos 2002

Sayı 8 Mart Nisan 2002

Sayı 5 Kasım aralık 2002

V.Kurultay Özel Sayısı Eylül 2004

Sayı 10 Temmuz Agustos

2003